Coaching Życia i Kariery

Coaching wykonywany przeze mnie jest praktycznym i bezpośrednim narzędziem, którego celem jest wyposażenie klienta w umiejętność określenia swoich talentów, wyznaczania celów, osiągania ich, dzięki nauce nowych zachowań, ułatwiających rozwój osobisty oraz awans zawodowy.

Bardzo ważnym dla mnie aspektem Life&Career coachingu jest wyposażenie ludzi młodych oraz tych, którzy stanęli na zakręcie w życiu zawodowym, w wiedzę o tym, jak ważnym w życiu jest podążanie za swoją pasją, marzeniem, oraz świadomość swojego potencjału i predyspozycji. To podążanie może wyrażać się właściwymi wyborami, dotyczącymi typu gimnazjum, kierunku studiów, hobby pozazawodowego czy nowej ścieżki kariery.

Na czym polega Coaching Życia i Kariery?
Ten typu coachingu to idealny sposób na przyjrzenie się wyzwaniom w naszym życiu codziennym. Jest efektywnym narzędziem w wielu różnorodnych sytuacjach, począwszy od osobistych, które postrzegamy jako trudne czy stresogenne, przez chęć przyjrzenia się własnym talentom, potrzebom, możliwościom rozwoju, do chęci zmian w kierunku, w jakim podąża kariera osoby.
Efektem coachingu jest czytelny obraz własnych pasji, potrzeb, oczekiwań, oraz jaśniejsza wizja celów i sposobów ich osiągniecia.

Mój coaching ułatwia osobie dorosłej, czy jej dorastającym dzieciom, odnaleźć odpowiedzi na pytania, dotyczące własnych preferencji, wyborów i wartosci, pomaga w przyjrzeniu się konsekwencjom swych dotychczasowych wyborów oraz potencjalnych wyborów, dotyczących przyszłości, pozwala zmierzyć się z obawami, negatywnymi przekonaniami, i poczuć się pewnie ‘w swojej skórze’, co w efekcie wspomaga emocjonalny i psychologiczny rozwój człowieka.

W procesie coachingowym zwyczajowo biorą udział dwie osoby: coach oraz osoba coachowana. Praca coacha znacznie różni się od pracy z psychologiem czy psychoanalitykiem. Podstawową techniką, stosowaną przez coacha jest zadawanie odpowiednio sformułowanych pytań, zgodnie ze standardami sztuki coachingu. Pozytywne, wyraźnie odczuwalne przez klienta zmiany, obserwowane są u ponad 90% osób.

Dlaczego Coaching Życia i Kariery może być dla Ciebie bezcennym doświadczeniem?
Nie ma znaczenia, czy jesteś studentem, gimnazjalistą, rodzicem takowegoż, szukającym lepszego kontaktu z dzieckiem, czy osobą, rozpatrującą możliwość istotnych zmian w życiu zawodowym.

Coaching pomoże Ci być bardziej swiadomym drzemiących w Tobie pasji, możliwości, oraz odważnie podążać w ich kierunku. Wesprze Cię w uświadomieniu tego, co możesz dalej robić, co w sobie wzmocnić, by czuć się spełnionym. Dzięki procesowi coachingowemu bardziej efektywnie i konsekwentnie zrealizujesz swoje cele i marzenia.

Każdy ma jakąś wizję własnej przyszłości. Warto pomóc swoim dzieciom, dając im możliwość spotkania z coachem w celu zastanowienia się nad ścieżką drogi rozwoju, i zrewidowania ich umiejętności, koniecznych do realizacji ich marzeń.

Jakie są 3 kategorie potencjalnych klientów dla Coachingu Życia i Kariery i w jakich sytuacjach mogą być one stosowane?

1
Osoba dojrzała

Jeśli chcesz się przyjrzeć potencjalnej zmianie w swoim życiu lub brakuje Ci odwagi przed podjęciem decyzji o poszukiwaniu nowego miejsca pracy, albo szukasz spełnienia osobistego, tu znajdziesz impuls do dalszych działań.

2
Rodzic

Jeśli martwi Cię kondycja obecnych relacji z dzieckiem, jeśli chcesz je lepiej zrozumieć i pomóc w znalezieniu jego drogi życiowej, odkryciu jego talentów, lub umiejętności, które powinien wzmocnić, by mieć szanse na satysfakcjonujące życie, skontaktuj się ze mną.
Jeśli Twoje dorosłe dziecko jest pełne obaw i nie jest samowystarczalne, daj mu szansę spotkania coacha.

3
Młodzież w wieku 13-19 lat,

Jeśli chcesz przyjrzeć się swoim zainteresowaniom, odkryć pasje, preferencje zawodowe, zastanowić się jaki kierunek szkoły/studiów wybrać, w jakim kierunku pójść, by być osobą zawodowo spełnioną, napisz do mnie.

Uczniowie/Studenci, którzy czują potrzebę przemyślenia decyzji, dotyczących wybranego profilu szkoły czy studiów, mogą zyskać w trakcie procesu coachingowego inspirację lub poczucie większego zaangażowania w podjętą drogę akademickiego rozwoju.

Coach nie jest psychologiem. Coach jest osobą z zewnątrz środowiska, w ktorym funkcjonuje dorastające dziecko/młodzieź. Fakt ten znacznie zwiększa u młodego człowieka komfort relacji, bowiem spotkanie z pedagogiem szkolnym zaburza wrażenie obiektywnej oceny, a spotkanie z psychologiem może być odbierane przez dziecko jako spotkanie w celu “naprawy dziecka” lub jego uleczania. Tak więc coach pozwala dziecku być niejako “incognito” w stosunku do relacji ze swoim środowiskiem, a sam pozostaje zaufaną osobą, która wierząc w dziecko daje mu comfort emocjonalnego i psychicznego 'rozwinięcia skrzydeł'.

Przy jakich wyzwaniach Coaching Życia i Kariery może być bardzo efektywnym narzędziem?
Coaching Życia i Kariery może być zastosowany do wszystkich typów wyzwań, przed którymi stoi każdy z nas. Poniższa lista obejmuje niewielką ich część.

ROZWÓJ
OSOBISTY

 • Co jest moją pasją? W czym czuję się spełniony/a?
 • Indywidualny plan własnego rozwoju
 • Odkrycie swoich talentów i umiejętności
 • Odwaga w podejmowaniu życiowych wyzwań i wzmocnienie pewności siebie
 • Efektywne uczenie się
 • Osłabianie negatywnych przekonań i obaw
 • Większe zdecydowanie w działaniu
 • Ewaluacja cech osobowości i wyznawanych wartości
 • Polepszanie relacji międzyludzkich i zachowań socjalnych
 • Rozwijanie umiejętnej komunikacji
 • Zarządzanie stresem
 • Poszukiwanie zbilansowanego życia zawodowo/prywatnego
 • Wzmocnienie twórczego myślenia
 • Praca nad image’em osoby

ŚCIEŻKA
KARIERY

 • Polepszenie umiejętności planowania i organizacji
 • Stawianie celów zawodowych i osobistych
 • Realizacja postawionych sobie zadań
 • Zaangażowanie i motywacja własna
 • Nauka rozwiązywania sytuacji problematycznych

Czy Coaching Życia i Kariery ma zastosowanie dla prywatnych przedsiębiorców?
Oczywiście, tak. Przedsiębiorcy nie różnią się cechami osobowymi czy psychometrycznymi od innych osób. Prywatni przedsiębiorcy są kreatorami i liderami w swoich firmach, ale też partnerami w związku i rodzicami. W trakcie procesu coachingowego mogą zastanowić się nad tym, co i jak zrobić by ich otoczenie czuło ich wsparcie, by czuli się spełnieni, efektywni, jak sobie pomóc w sytuacji wypalenia zawodowego.

Kiedy Proces Coachingowy ma największe szanse powodzenia?
Jest jeden warunek dla osiągnięcia celu przez coaching: proces coachingowy ma szanse powodzenia jedynie przy pozytywnym nastawieniu do niego osoby coachowanej, przy wyrażonej przez nią gotowości i chęci dokonania zmian w swoim stylu działania oraz gotowości zainwestowania środków, czasu i wysiłków.

Kiedy nie stosuje się coachingu?
W coachingu nie pracuje się z depresjami, fobiami czy uzależnieniami. Coaching nie jest formą terapii w znaczeniu 'naprawiania osobowości'.

Jaka ilość sesji jest właściwa dla procesu coachingowego i ile czasu zajmuje?
Ilość sesji zależy od przedmiotu projektu coachingowego i jego rozległości. Najcześciej cały proces – od momentu rzetelnego zdefiniowania sprawy, nabrania szerszej perspektywy, przez uruchomienie procesów myślowych ku znalezieniu rozwiązania i wprowadzeniu trwałych zmiany w działaniu – trwa od 6 do 9 miesięcy i zawiera się średnio w 6-8 sesjach. Termin ten podyktowany jest czasem potrzebnym na „osłabianie“ szkodzących nawyków myślowych i utrwalanie pożądanych zachowań.

Jak często powinny się odbywać sesje coachingowe?
Optymalnie sesje powinny się odbywać co 3-5 tygodni. Ma to uzasadnienie neurologiczne, gdyż proces coachingowy zapoczątkowany na pierwszej sesji ma miejsce nie tylko w czasie spotkań z coachem, ale ma swoją kontynuacje w umyśle osoby coachowanej na poziomie świadomym i podświadomym pomiędzy sesjami.

W jaki sposób wygląda praca z coachem?
Wspólne spotkania mogą być przeprowadzane w różny sposób, w zależności od ustaleń pomiędzy osobą coachowaną a coachem. Sesje mogą się odbywać telefonicznie, przez skype’a, ale osobiście preferuję spotkania bezpośrednie, ponieważ najmocniej budują poczucie bezpiecznej, pełnej zaufania relacji pomiędzy osobami.

Klienci mogą się ze mną skontaktować drogą mailową, przez skype’a lub telefonicznie w wypadku dodatkowych pytań lub chęci nawiązania współpracy. Informacje dostępne na stronie internetowej oraz krótka rozmowa pozwalają klientom nabyć przekonanie, że tu mogą liczyć na profesjonalną, zaufaną pomoc i wymierne efekty, wynikające ze współpracy.