Coaching Managerski

Co to jest Coaching Przywódczy?
Coaching Przywódczy – należący do grupy Executive Coaching, jest narzędziem pomagającym członkom kadry managerskiej wyższego i średniego szczebla w rozwoju pożądanych przez nich umiejętności, mających wesprzeć wykonywanie czynności zarządczych. (Jeśli potrzebujesz wsparcia w ramach Executive Coachingu - przejdź na stronę www.mkexecutivecoaching.pl).

Celem nadrzędnym jest zwiększenie efektywności poprzez przeanalizowanie i wyeliminowanie istniejących trudności, porzucenie ograniczających przekonań, pozbycie się starych nawyków, stojących na drodze ku lepszym rezultatom w miejscu pracy oraz rekreowanie nowych, użytecznych sposobów działania i myślenia w pracy zawodowej.

W procesie coachingowym zwyczajowo biorą udział dwie osoby: coach oraz manager. Podstawową techniką, stosowaną przez coacha jest zadawanie odpowiednio sformułowanych pytań, zgodnie ze standardami sztuki coachingu. Wielość technik (choćby najbardziej podstawowych tj Feedback, Osłabianie Przekonań, Koło Perspektyw czy Action Plan) pozwala zdobyć nową świeżą perspektywę dla danej sytuacji oraz wdrożyć konkretne kroki ku trwałej zmianie w działaniu.

Nie ma znaczenia jak duża jest firma/department/dział, którą/którym zarządza manager. Techniki coachingowe pozwolą przyjrzeć się obecnej sytuacji (problematycznej) oraz pracować nad utrwaleniem nowych działań w dążeniu do pożądanej sytuacji docelowej.

Jakie są 2 podstawowe Kategorie Coachingu Przywódczego?

coaching lidera w zakresie wymogów zajmowanego/proponowanego mu stanowiska

przykładowo: Zarząd firmy zamierza zaproponować awans managerowi na pozycję CFO, ale będąc świadomy, że osoba nie jest jeszcze w pełni mentalnie gotowa do objęcia stanowiska, proponuje managerowi coacha, przez co daje mu możliwość przygotowania się do wyzwań, związanych z awansem.

przykładowo: Dyrekcja firmy lub department HR mogą się zdecydować na wynajęcie coacha dla powracającej z urlopu macierzyńskiego kluczowej menadzerki.

przykładowo:  w ramach przeprowadzanej restrukturyzacji (czy transformacji) department HR proponuje czasową współpracę z coachami czołowym managerom firmy w celu zminimalizowania negatywnych aspektów dokonywanych zmian strukturalnych.

coaching lidera w zakresie wymaganych na zajmowanym stanowisku cech osobowych i zachowań interpersonalnych

przykładowo: department HR może podjąć decyzję o wynajęciu coacha dla zestresowanego nową rolą lidera zespołu.

przykładowo: dyrekcja decyduje się pomóc cenionemu pracownikowi, wykazującemu dużą techniczną wiedzę branżową a słabą inteligencję emocjonalną, w rozwinięciu przez niego I wzmocnieniu umiejętności zarządzania zespołem.

przykładowo: zarząd firmy podejmuje decyzję o pomocy przez coaching wypalonemu zawodowo kluczowemu pracownikowi firmy.

Kiedy Coaching Przywódczy ma największe szanse powodzenia?
Według badania “Global Coaching Client Study” przeprowadzonego przez International Coaching Federation na 2.165 osobach z 64 krajów, które poddały się coachingowi w miejscu pracy, wynika, iż średni zwrot na poczynionej w związku z coachingiem inwestycji wynosi średnio 700%. Większość klientów zauważyła pozytywną zmianę w takich aspektach związanych w przywództwem, jak: komunikacja, pewność siebie, wydajność i efektywność pracy oraz umiejętności interpersonalne.

Jest jeden warunek dla osiągnięcia celu przez coaching: proces coachingowy ma szanse powodzenia jedynie przy pozytywnym nastawieniu do niego osoby coachowanej, przy wyrażonej przez nią gotowości i chęci dokonania zmian w swoim stylu zarządzania sobą i ludżmi oraz gotowości zainwestowania środków, czasu i wysiłków.

Czy Coaching Przywódczy ma zastosowanie dla prywatnych przedsiębiorców?
Oczywiście, tak. Przedsiębiorcy nie różnią się cechami osobowymi czy psychometrycznymi od osób, zarządzających organizacjami. Prywatni przedsiębiorcy są liderami w swoich firmach. W trakcie procesu coachingowego mogą zastanowić się nad tym, co zrobić by ich biznes miał większe szanse na sukces, jaka strategia działania przyniesie najlepszy wymierny rezultat, jak zwiększyć efektywność firmy i jej produktywność mimo trudnej sytuacji rynkowej.

Niektórzy z nich z powodu wypalenia zawodowego mogą mieć potrzebę podjęcia kroków ku odzyskaniu pasji, z jaką niegdyś zarządzali firmą. Niektórzy mogą poszukiwać nietypowych rozwiązań dla typowych potrzeb wyrażanych przez klientów. Jeszcze inni mogą być zainteresowani rozważeniem strategicznego zwrotu w działalności firmy, podjęcia trudnych decyzji i podjęcia konkretnych działań wspierających te decyzje.

przykładowo: Właściciel firmy/prywatny przedsiębiorca, będący osobą bardzo ambitną i zmotywowaną do osiągnięcia sukcesu, w swoich działaniach biznesowych stara się stosować zasadę “wykorzystywania każdej okazji” i robienia wszystkiego, czego oczekują klienci. Taka strategia nie przynosi rezultatów, ponieważ brak selektywności działań oraz konkretnej strategii powoduje rozmycie celu, stojącego przed firmą. Aby wyeliminować wynikającą z sytuacji frustrację, warto jest podjąć współpracę z coachem w celu zastanowienia się nad wizją funkcjonowania firmy i opracowania strategii działania.

Jakie umiejętności można zdobyć lub wzmocnić przez profesjonalny Coaching?

UMIEJĘTNOŚCI
FUNKCYJNE

 • Wzrost efektywności działania
 • Osiągnięcie wyższej produktywności działania przy niższych kosztach działalności
 • Wzmocnienie umiejętności organizacyjnych i planistycznych
 • Działanie przez stawianie/realizację celów
 • Dawanie skutecznego feedback’u
 • Skuteczne delegowanie zadań
 • Wzmocnienie umiejętności prowadzenia prezentacji
 • Implementacja odpowiednich technic podejmowania wyzwań

UMIEJĘTNOŚCI
SOCJALNE

 • Polepszanie i wzmacnianie relacji interpersonalnych
 • Rozwijanie umiejętności komunikacji
 • Efektywniejsza praca zespołowa

UMIEJĘTNOŚCI
MANAGERSKIE

 • Sformułowanie indywidualnego planu rozwoju
 • Efektywne uczenie się
 • ‘Doładowywanie baterii mentalnych’
 • Ewaluacja umiejętności i wartości
 • Zarządzanie stresem
 • Osiągnięcie równowagi w życiu prywatnym I zawodowym
 • Zwiększenie elastyczności i kreatywności myślenia

Kiedy nie stosuje się coachingu?
W coachingu nie pracuje się z depresjami, fobiami czy uzależnieniami. Coaching nie jest formą terapii w znaczeniu 'naprawiania osobowości'.

Jaka ilość sesji jest właściwa dla procesu coachingowego i ile czasu zajmuje?
Ilość sesji zależy od przedmiotu projektu coachingowego i jego rozległości. Najcześciej cały proces – od momentu rzetelnego zdefiniowania sprawy, nabrania szerszej perspektywy, przez uruchomienie procesów myślowych ku znalezieniu rozwiązania i wprowadzeniu trwałych zmiany w działaniu – trwa od 6 do 9 miesięcy i zawiera się średnio w 6-8 sesjach (minimalnie: 4). Termin ten podyktowany jest czasem potrzebnym na „osłabianie“ szkodzących nawyków myślowych i utrwalanie pożądanych zachowań.

 

Jak często powinny się odbywać sesje coachingowe?
Optymalnie sesje powinny się odbywać co 3-5 tygodni. Ma to uzasadnienie neurologiczne, gdyż proces coachingowy zapoczątkowany na pierwszej sesji ma miejsce nie tylko w czasie spotkań z coachem, ale ma swoją kontynuacje w umyśle osoby coachowanej na poziomie świadomym i podświadomym pomiędzy sesjami.

 

W jaki sposób wygląda praca z coachem?
Wspólne spotkania mogą być przeprowadzane w różny sposób, w zależności od ustaleń pomiędzy osobą coachowaną a coachem. Sesje mogą się odbywać telefonicznie, przez skype’a, ale osobiście preferuję spotkania bezpośrednie, ponieważ najmocniej budują poczucie bezpiecznej, pełnej zaufania relacji pomiędzy osobami.

Klienci mogą się ze mną skontaktować drogą mailową, przez skype’a lub telefonicznie w wypadku dodatkowych pytań lub chęci nawiązania współpracy. Informacje dostępne na stronie internetowej oraz krótka rozmowa pozwalają klientom nabyć przekonanie, że tu mogą liczyć na profesjonalną, zaufaną pomoc i wymierne efekty, wynikające ze współpracy.